Дари

„Animal Help Mezdra“ се поддържа почти изцяло от частни дарения. По-голямата част от нашите дарители са хора като вас, които подкрепят нашата мисия да защитаваме бездомни, малтретирани и изоставени животни.

Помогнете за предоставянето на експертни грижи и рехабилитация за кучета, възстановяващи се от жестокост и изоставяне.

Като станете дарител на „Animal Help Mezdra“, вие ще ни помогнете да осъществим нашата голяма мечта – истински дом за нашите над 140 кучета.

Направи дарение

Като направите дарение на „Animal Help Mezdra“, вие ще създадете по-добро бъдеще за кучетата в нашия град.