Кои сме ние?

Сдружение "В помощ на животните в Мездра" съществува официално, съгласно националното законодателство от 09.03.2015 г. Членовете на сдружението са млади хора, обединени от общата кауза за защита правата на животните, грижи за бездомни и нуждаещи се животни и утвърждаване на принципи за хуманно отношение към животните.

Неформално, членовете на сдружението се занимават с тези дейности от дълги години, като се грижат и приютяват бездомни кучета в домовете си. Проблемът с безстопанствените кучета има много измерения, както за хората, така и за самите животни. За съжаление липсата на достатъчно финансови средства в общинските бюджети е пречка за решаване на проблема.

"Като организация за защита на животните, ние се стремим да дадем своя принос за постигането за решаването на проблема с бездомните животни по улиците на града."

„Animal Help Mezdra“

„Animal Help Mezdra“, със седалище в гр.Мездра, обл.Враца, е благотворителна организация с нестопанска цел, която управлява приют за спасени кучета.

Нашата история

Създаден преди повече от седем години и с единствената цел да спаси бездомните, изоставени животни, приютът „Animal Help Mezdra“ в момента се грижи за над 140.

Базирани край Мездра, спасените имат 2.5 дка в които да тичат.

С много малко хора, желаещи да помогнат, все още има огромен брой бездомни кучета, които се нуждаят от спасяване. В миналото кучетата са били оставяни вързани, често с кученцата си в кутия, извън приюта.

Над всички женски и повечто мъжки кучета в приюта са кастрирани, като остават само няколко останали поради възрастта или здравето им или липсата на средства.

От 2015 г. насам приютът на „Animal Help Mezdra“ е приютил стотици животни. И все пак има стотици кучета, които все още търсят своите завинаги домове, така че, моля, посетете страницата за осиновяване, за да намерите най-добрия си приятел.

Мисия и цели

Виждайки нарастващия проблем по улиците на града, наша основна цел е да пробудим гражданското съзнание и да обединим усилията на граждани, бизнес и институции за адекватно решаване на проблема с бездомните животни.

„Animal Help Mezdra“ е организация за спасяване на животни в община Мездра, която позволява на деца от всички възрасти да участват като доброволци. Доброволческите програми на „Animal Help Mezdra“ са предназначени да възстановят здравето и духа на ранени и бездомни животни, като същевременно предоставят възможности за изцеление на доброволци, които са подсилени от връзката на любовта и грижата между хората и животните.

Дългосрочната визия на „Animal Help Mezdra“ е изграждането на съвременен приют за бездомни кучета, който да отговаря на всички изисквания, в който животните да живеят на сигурно място, спокойни в очакване на новият си дом.

С този приют за кучета, „Animal Help Mezdra“ се надява превърне в място за събиране на общността, където посетителите могат да се свържат с животните и да участват в нашите животоспасяващи програми.

„Animal Help Mezdra“

„Animal Help Mezdra“, със седалище в гр.Мездра, обл.Враца, е благотворителна организация с нестопанска цел, която управлява , приют за спасени кучет.

Каква е нашата дейност?

Осигуряване на временен подслон и грижи за нуждаещите се животни;

Търсене на възможности за финансиране на приют за животни;

Търсене на приемен или постоянен дом на бездомни животни;

Създаване на контакти с други организации със сходна дейност с цел обединяване на усилията в защита на животните;

Популяризиране сред населението и ефективното повишаване културата на обществото за защита правата на животните и хуманното отношение към тях чрез средствата за масово осведомяване, публични прояви, лекции, открити уроци и др., най-вече сред подрастващите;

Организиране и провеждане на дарителски и благотворителни кампании зa помощ на нуждаещите се животни.

Обмяна на опит и съвместни дейности с български и чуждестранни неправителствени организации в областта на защита на животните;

Отворете сърцата и очите си за проблема. Нека заедно стигнем до решение, което е в полза както на обществото, така и на животните. Проблемът е на всички и само заедно можем да го решим!

Нека дадем добър пример за децата си и да бъдем отговорни към проблемите на обществото!